1 thought on “દ્વિઅંકી પદ્ધતિ – ચિરાગ પટેલ Binary System – Chirag Patel (Gujarati)”

  1. નમસ્તે ચિરાગ ભાય । તમારો ખૂબ ખૂબ અભાર। બાઇનરી નો વિડ્યો જોયો અને વધારે ધોરણ લેવા છે ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *